Best view by Mozilla Firefox 20.x and above, with resolution 1024x768
Copyright © 2008-2017 All Rights Reserved. SK Sultan Abu Bakar (1), Jalan Junid 84000 Muar, Johor, Malaysia.
jbb5033@sksab1.com
Dibina dan disenggara oleh EN. TAN KIONG BENG (webmaster)
Suite 101, 1220 West Market Street
Wilmington, Delaware  U.S.A. 19901
Tel: 1-302-123-7777
Anda Pelawat ke
Sembang
SELAMAT DATANG 
Welcome to our website
Guru dan sekolah yang berkesan perlu mengamalkan pemikiran kreatif dan tindakan
inovatif bagi menjadikan sesebuah organisasi sentiasa hidup dan berkembang
maju.Oleh itu penerapan kajian tindakan perlu menjadi amalan dalam tugas seharian
kita.
Perancangan yang berkesan sangat penting untuk mengurus sesebuah sekolah. Tadbir
urus yang baik adalah bergantung kepada kewibawaan dan kegigihan sesebuah
organisasi. Organisasi yang berkesan akan memberi impak yang positif kepada produk
yang dihasilkan.
Sebagai sebuah sekolah yang mahu melahirkan anak didik yang cemerlang sudah pasti
sekolah itu memiliki guru-guru yang cukup resepi kecemerlangan, effisen, berwawasan
serta mempunyai hubungan yang baik  serta networking yang mantap dengan warga
sekolah. Selain itu, sekolah perlu memiliki prasarana yang kondusif sebagai pusat
kecemerlangan ilmu.
Diharap dengan adanya perancangan yang lebih teliti ini, ianya akan membantu guru
dan pihak pentadbir menjalankan tugas yang lebih baik berbanding pada tahun 2014.
Penambahbaikan yang dibuat sudah pasti menghasilkan sesuatu yang membanggakan
warga sekolah ini, khususnya guru-guru, murid dan ibubapa.
Perancangan berkualiti akan menghasilkan kerja berkualiti. Dengan menggunakan
permikiran yang berkualiti sudah pasti kita akan memiliki anak-anak didik yang
berkualiti dari aspek akademik dan sahsiah diri.
Harapan saya semoga para pendidik sekolah ini dapat mempertingkatkan lagi prestasi
anak-anak kita dari prasekolah , tahun 1 hingga 6 dengan lebih cemerlang mengikut
perancangan juga aktiviti-aktiviti yang diaturkan  dan dapat memastikan pelaksannannya
mengikut jadual.
Jadilah seorang guru yang benar-benar komited dan ikhlas demi masa depan anak-anak
didik yang tercinta, juga untuk melahirkan modal insan yang berguna kepada negara
bangsa.

"Berjuanglah demi memartabatkan Dunia Pendidikan Kita"

Cik Zahara Bt. Md Top
Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Sultan Abu Bakar (1),
Muar.
Assalamualaikum wm. Wb dan salam sejahtera
Bersyukur saya ke Hadrat Ilahi dengan izinNya Manual
Pengurusan Sekolah telah dapat disiapkan sebelum  sesi
2017 bermula.

Sesungguhnya tindakan tanpa rujukan dan panduan serta 
kajian profesional umpama menjala di lautan luas tanpa
fokus.Apabila berlaku kesilapan kita akan mengambil masa
yang panjang untuk membuat pembetulan.
UCAPAN GURU BESAR SEKOLAH...
Sekolah Kluster Kecemerlangan (SKK)
Jalan Junid 84000 Muar, Johor, Malaysia
Pejabat Am: Tel: 606-9521350 | Faks: 606-9521350
Emel: jbb5033@gmail.com | jbb5033@sksab1.com | jbb5033@moe.edu.my
Masa Operasi: Ahad - Rabu 8.00 pg - 1.00 ptg 2.00 ptg - 5.00 ptg
                       Khamis 8.00 pg - 1.00 ptg.  2.00 ptg - 3.00 ptg
                       Jumaat & Sabtu Cuti
SEKOLAH KEBANGSAAN SULTAN ABU BAKAR (1)